אלכ״רים

סקטור עמותות ואלכ"רים, בניהולו של השותף, רו"ח גלבוע ויספיש, מעניק שירותים למאות עמותות

ואלכ"רים תוך מתן דגש על רמת מקצועיות גבוהה בשילוב עם שירות אישי וליווי צמוד לאורך כל הדרך.

למגזר זה מאפיינים ייחודיים ואתגרים ניהוליים מורכבים אשר דורשים מענה מקצועי בהתאם. בפירמה

שלנו פועלת מחלקה ייעודית המתמחה במתן שירותים ספציפיים לאלכ"רים ועמותות תוך ליווי מקצועי 

המותאם לאתגרים השונים השירותים ניתנים למגוון רחב של עמותות ומלכ"רים קטנים, בינוניים וגדולים

במגוון תחומי פעילות, ביניהם תחומי חינוך, דת, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות, התיישבות ועוד.

בין המלכ"רים המבוקרים על ידי משרדנו נמנים מלכרים בעלי מחזור כספי של מאות מליוני שקלים.


התמחות המשרד

 • ביקורת דוחות כספיים של מלכ"רים בהתאם לתקינה חשבונאית והוראות החוק .
 • ביקורת פנימית, סקר סיכונים וגוף מבקר – ביצוע ביקורות בהתאם לחוק הביקורת הפנימית וחוק רשם העמותות,          התראה על חשיפות ומתן המלצות לייעול ושיפור תהליכים. כולל הכנת נהלי עבודה ונהלי בקרה תקינים.
 • ייעוץ לאלכ"רים בנושאים שונים כגון הגשת בקשות תמיכה, ניהול אלכ"רים וכו'
 • ליווי שוטף לאלכ"רים–ליווי רציף וזמין לאלכ"רים להתנהלות תקינה, עמידה בהוראות חוק העמותות, החשכ"ל, איזון תקציבי, מימוש מטרות, שיטות עבודה וקיום יציבות כלכלית.
 • מענה מקצועי לסוגיות מיוחדות – טיפול ומתן חוות דעת במקרים מיוחדים: החייאת עמותות, מיזוגים, פרוק מרצון,            שיתופי פעולה ודילמות שונות.
 • מיסוי ואישורים מרשויות המס – טיפול בקבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אישור מוסד ציבורי לצורך שכירות.  דירת מגורים, פעילות עסקית בעמותות והיבטי מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין הקשורים למלכ"רים.
 • מיקסום קבלת כספי תקצוב/ תמיכה – ליווי הכנת בקשות תמיכה למשרדי ממשלה ועזבונות מטעם האפוטרופוס הכללי, הכנת דוחות ביצוע, בדיקות איתנות פיננסית ועמידה בקריטריונים, בדיקת תקציבי הפרויקטים, בדיקת כפל תמיכות וכו'.
 • תוכניות הבראה לעמותות מטעם רשם העמותות – משרד הפנים. בניית תכנית ישימה להבראת עמותות וצמצום הגרעון, המלצות להתייעלות בהוצאות והגדלת המשאבים. כולל הכנת נהלי עבודה, תוכנית משקית. תקציב שנתי ורב שנתי ומעקב שוטף אחר יישום התוכניות.
 • ליווי אלכ"רים בביקורות הרגולטורים השונים – ביקורות עומק של רשם העמותות וחשכ"ל, משרד הכלכלה והתעשייה,       משרד החינוך, משרד הבריאות ועוד.
 • ליווי שוטף ומתן ייעוץ מקצועי לעמותות כולל סיוע בבניית תקציבים, בקרה תקציבית, תכנון תזרימי מזומנים, סיוע בקבלת הלוואות וקווי אשראי ועוד.
 • ליווי אלכ"רים בתחומים יחודיים הכפופים להנחיות וחוקים ספציפיים – כגון חברות קדישא (בהתאם להוראות המשרד לשירותי דת וחוקים רלוונטיים), מוסדות לחינוך מיוחד (בהתאם להוראות מ.הבריאות ומשרד החינוך), בתי חולים, גופים ממשלתיים (משרד מבקר המדינה) וכד'.
 • שירותי חשבונאות שוטפת – חטיבת הנהלת חשבונות וחשבות שכר שוטפת.
 • עדכונים ופרסום חוזרים מקצועיים

צוות המחלקה מיומן ומקצועי ובעל יכולות להבנת השוני והייחודיות המתבטאים במישורים שונים.


גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן