מאמרים

חוזר סוף שנה 2020

לקוחות נכבדים, להלן מובאים לפניכם תמצית עדכונים הרלוונטיים לתום שנת המס 2020 ולהערכות לקראת שנת המס 2021, סוגיות מיסויות המתעוררות

חוזר עדכוני משבר קורונה –14

לקוחות נכבדים,לאור ההגבלות הנוספות שהוטלו על המשק והסגר הנוכחי נוכח משבר הקורונה בוצעו תיקונים, הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו

חוזר עדכוני משבר קורונה –13

לקוחות נכבדים,בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה.להלן עיקרי העדכונים:1. כל מה שרצית לדעת על

חוזר עדכוני משבר קורונה –12

לקוחות נכבדים בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונהלהלן עיקרי העידכונים: תוכנית סיוע לקליטת עובדים

חוזר עדכוני משבר קורונה –11

לקוחות נכבדים בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונהלהלן עיקרי העידכונים: תוכנית סיוע לקליטת עובדים

חוזר עדכוני משבר קורונה -10

לקוחות נכבדים שלום רב,          תקציר: עדכונים בנושא מענק תמריץ כספי למעסיקים להוספת והחזרת עובדים עדכונים בנושאים הקשורים להעסקת עובדים עדכונים

חוזר עדכוני משבר קורונה -9

לקוחות נכבדים, בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה. להלן עיקרי העדכונים: מענק תמריץ כספי

חוזר עדכוני משבר קורונה -8

לקוחות נכבדים, בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן מספר עדכונים והנחיות נוספות לעסקים  ויחידים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה: להלן עיקרי העדכונים: