מאמרים של: bdsksupr_admin

לאה גרוזובסקי, רו"ח

    רואת חשבון מוסמכת החל משנת 2008 מנהלת במחלקת ביקורת חברות תחומי התמחות: ביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות

הילה פלמן, רו"ח

רואת חשבון מוסמכת משנת 2014 מנהלת סקטור עמותות ואלכ"רים תחומי התמחות: ביקורת ועריכת דוחות כספיים, מתן ייעוץ וליווי לעמותות ואלכ"רים.

גילה וסרמן, רו"ח

  BA – חשבונאות ומערכות מידע, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" רואת חשבון מוסמכת משנת 2013. מנהלת סקטור עמותות

חוזר עדכוני מיסים – 2017

ביום 22 בדצמבר 2102 ,אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2102 ו-2102 ,)התשע"ז-2102 .החוק הנ"ל כולל,

מסלול עסק בהקמה

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה: 500,000 ₪. הלוואה זו תאושר בוועדת אשראי לאחר המלצת הגוף המתאם (פירמת BDSK) בדיקת המסמכים והמלצת